• Anasayfa

                          
 
 

 


02124421627

  05322179467 

Partikül Filitre Çözüm Merkezi.


Partikül Temizleme 
Makinaları
Üretim imalat

www.dpfmakina.com

Araç üzerinde hiç bir şey sökmeden  Partikül Filtre Kurum Temizliği ?  Partikül Anjio.

Hakkımızda

Hakkımızda    


Firma Kültürü / Değerlerimiz

Firma KültürüEGZOZ MARKET..manevi sermayesini besleyecek değerlerinin, tecrübesinin ve kültürünün birlikte çalıştığı tüm taraflar açısından doğru anlaşılması ve yaşatılması için çalışmaktadır.


EGZOZ MARKETin kurum kültürü, çalışanlarına ve müşterilerine EGZOZ- MARKETiçin farklı olduklarını anlatır. Bu farkı hissettirmek için müşterileriyle katma değeri olan işler ortaya çıkarmayı ve onların beklentilerinin üzerinde ürün 
Müşteri Odaklılık

 ve hizmetler sağlamayı bir zorunluluk olarak görmektedir. Çalışanlarının ise nitelikli, verimli, yaratıcı çalışmalarını destekleyerek onlar için gelişim imkanları bulunan ve kendilerini ait hissedecekleri bir kurum oluşturmaktadır.

Değerlerimiz:

EGZOZ MARKET müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmeyi ve bu ihtiyaçları beklentileri aşacak şekilde karşılayan ürün ve hizmetler sağlamayı temel çalışma prensiplerinden biri olarak görmektedir. Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmakta; özel çözümler ve üstün hizmet sunarak müşterinin iş performansını artırmasına katkıda bulunmaktadır.

Kalite ve Verimlilik

EGZOZ MARKET Toplam Kalite Yönetimi anlayışını her alanda ve süreçte uygulayarak sıfır hata ilkesi ile çalışmakta; zamanı, kaynakları ve işgücünü verimli kullanarak rekabet avantajı sağlamaktadır.


Çalışkanlık ve Özveri

Gücünü çalışkan ve özverili işgücünden alan EG-MARKET kalıcı ve modern bir ürün geliştirme sanayisi olma hedefi doğrultusunda üstün gayret göstermektedir.

Ekip Çalışması


EGZOZ MARKET dayanışma, tecrübe aktarımı ve bilgi paylaşımına dayanan ekipler oluşturarak başarılı iş sonuçları elde etmektedir. Bireyler ve birimler arasındaki iletişimi güçlendirerek iş gücünü ortak bir paydada buluşturmaktadır.

Şeffaflık ve Dürüstlük

EGZOZ- MARKET yönetimi ve prensipleriyle tutarlı, doğru ve tarafsız bir çalışma anlayışını benimseyerek; kanunlara, standartlara ve etik kurallara uygun iş süreçleriyle şeffaflık ve dürüstlük ilkesiyle çalışmalarını yürütmektedir.

Güvenilirlik

EGZOZ MARKETsektör gereklerine uygunluğu ve sağlam geçmişi ile tüm paydaşları ve toplum için güven yaratmakta; bilgi güvenliği ve gizlilik esaslarına saygı göstererek kendinin ve iş ortaklarının rekabet üstünlüğünü korumaktadır. EGZOZ-MARKET, taahhütlerini yerine getirme konusundaki hassasiyeti sayesinde birlikte çalıştığı tüm taraflarla, sağlam ve uzun vadeli ilişkiler kurmaktadır.

Yaratıcılık

EGZOZ MARKETin çalışma kültürü, yeni süreç ve teknoloji geliştirmeyi desteklemekte; bir taraftan çalışanlarının yaratıcı ve yenilikçi yeteneklerini ortaya çıkarırken diğer taraftan inovatif çözümlerle rekabette avantaj sağlamaktadır.

Sürekli Gelişme

Sürekli iyileşmenin ve mükemmelliğin sonu olmadığı anlayışını benimseyen EGZOZ-MARKETbireysel ve kurumsal gelişimi sağlamak için dünyada ve sektöründe meydana gelen tüm gelişmeleri takip ederek yenilikleri kendi süreçlerine hızlı bir şekilde uyarlamaktadır.


Etik İlkeler

EGZOZ MARKETin en önemli değerlerinden olan güvenilirlik, dürüstlük ve şeffaflık, EGZOZ-MARKET iş yapma anlayışının temelini oluşturmaktadır. Toplumsal ve ahlaki değerlere önem veren EGZOZ- MARKET iş etiği kurallarına riayet ederek, müşterileri, çalışanları ve toplumu için örnek bir oluşum teşkil etmektedir.

EGZOZ MARKETin bağlı olduğu etik ilkeler firma içinde tüm çalışanların ve yöneticilerin uymak zorunda oldukları İş Etiği Politikası ile belirlenmiştir. EGZOZ- MARKET iş yaptığı tüm taraflarla ilişkilerinde kanunlara, müşteri politika ve yönetmeliklerine ve EGZOZ-MARKETpolitika ve yönetmeliklerine uygun hareket etmek yükümlülüğündedir.
 
STEEL
Günün videosu
PARTİKÜL
EGZOZ < > MARKET

 A
NASAYFA
ağır vasıta VAREX
Egzoz
  
 ANASAYFA
YENİ ÜRÜNLER