• Anasayfa

                          
 
 

 


02124421627

  05322179467 

Partikül Filitre Çözüm Merkezi.


Partikül Temizleme 
Makinaları
Üretim imalat

www.dpfmakina.com

Araç üzerinde hiç bir şey sökmeden  Partikül Filtre Kurum Temizliği ?  Partikül Anjio.

DPF & BİLİNMEYENLER KONU 1

Euro 4 ve 5 Normları 
otomobil üreticileri araçların emisyon kuralları sıkı 
limitlere bağlandı.

Özellikle son kural sonrasında dizel araçlarda
Partikül filitresi denilen bir sistem eklenerek
emisyon değerleri düşürüldü. Fakat bu sistem 
uygulanmadan önce yeteri kadar efektifliği test 
edilmemişki tüm otomobil üreticilerinin başına 
bela olmuş. Özellikle sadece şehir içinde ve düşük
devirde kullanılan araçlarda bu filitrelerin tıkanması
ile sonuçlanan sıkıntılar baş göstermiştir. 2009 
öncesinde Euro 4 sıtandartlarında açık tip DPF ten 
kapalı tipe dönülmek zorunda kalınınca sıkıntılar 
baş göstermiş. Filitreler hava akışkanlığını kaybetmeye
başlayınca göstergede arıza ışığı yakarak 
sürücüsünü Rejenerasyon denilen egzoz daki 
kurumu yakmak için prosedürü uygulama gerekliliğini
göstermektedir.

 
  DPF, silisyum karbrden yapılmıştır (SC) ve soy metal 
ile kaplanmıştır. Hidrokarbonlar (HC), 
Karbon Monoksit (CO) emisyonlarn azaltmak iin 
tasarlanma lardır ve havaya
kurumun atlmasnı en aza indirmek için motor egzoz
gazların dan partikülleri toplar. Kurum partikülleri, kaplanan
dizel filtresinin kanallar yüzeyinde  birikir ve filtrenin 
tıkanmasını önlemek için düzenli aralıklarla yanarlar
(rejenerasyon).


  Filtre içindeki atılamayan kurum, motor performansının 
düşmesine neden olur ve rejenerasyon esnasnda
filtreyi yavaşlatır. Arza gösterge lambası  DPF içinde 
bir arıza oldugunu göstermek için yanar. 
Rejenerasyon esnasnda ek yakıt, egzoz gaz sıcaklıgını
artrmak için destek enjeksiyonlar yoluyla enjekte edilir. 
Bu süre esnasnda, DPF sıcaklıgı yakalamak için 600C'ye 
yükselir ve kurum tortusu oksitlenir veya 
karbon dioksite yakılır (CO2).


Fark basınç sensörüne baglı olan basınç borular,
dizel partikül filtresindeki kurum tortusunun seviyesini
ölçer ve filtrede kritik kurum seviyesi teşhis 
edildigi zaman rejenerasyonu ateşleyerek 
motoru korur.


2. tip rejenerasyon vardır;

1) Dizel partikül filtresi (kapalı, regülasyonlu sistem)

(dpf)orijinal dizel partikül filtreleri
(kapal, reglasyonlu sistem) model yılına ve modele 
baglı olarak (dpf) Dizel motorlarn özelliklerine göre 
uyarlanmıştr. Dizel partikül filtresinin degerli metalden 
yapılması  kaplaması  iki görev vardır : Birincisi, pasif 
rejenarasyonda katalizatörde depolanan kurum yavaş
ve dikkatli bir şekilde karbondioksite dönüştürülür. 
Bu olay 350 ila 500 derece santigrat sıcaklık 
aralığında ve özellikle otoyollarda yaplan yolculuklar
sırasnda özel bir önlem gerekmeksizin sürekli olarak 
meydana gelir.  Filtrenin  rejenarasyonu amacıyla egzoz
gaz sıcaklıgı yaklaşık her bin kilometrede bir 
600 derece santigrat civarna ulaşır . Filtrede birik tirilen 
partiküller bu sıcak lıkta neredeyse tamamen yanar.


2. Sıvı enjekteli sistemler
PSA grubunun ürettiği motorlarda bulunurlar. 
Araçta1-2lt lik bir haznede katkı bulunur.
Aracın rejenerasyon gerektiğinde sisteme gönderilerek
egzost sıcaklığı yükseltilir.


Fakat  her iki tiptede şehir içinde kullanılan araçlar
düşük devirde seyrettiği için egzost sıcaklığı bu 
seviyelere çıkmadığından DPF te kurum birikmesi 
başlar ve zamanında rejenerasyon yapılamadığı
için tıkanır ve değişmesi gerekir.Ne yapmak gerekir;

1)  yüksek devirde otoban sürüşü 
yapan araçlarda bu sıkıntıya rastlanmıyor. Çünkü
gerekli sıcaklıklara ulaşılıyor. 4. viteste 2000 devir
üzeri 10-15 dk sürüşle temizleniyor .


2) Serviste ECU sistemi üzerinden yapılan.

DPF temizliği (sökülerek),yada araç üzerinde 
yapılır tamamen tıkandı ise  EM DPF CLANER ürünümüz
bu sorunu tama men çözerek % 100 sonuç landırır . 


Önemli olan bir başka husus DPF olan dizel araçlara 
uygun olan yağı temin ediniz. Birçok marka DPF
için özel yağlar çıkar mıştır.


STEEL
Günün videosu
PARTİKÜL
EGZOZ < > MARKET

 A
NASAYFA
ağır vasıta VAREX
Egzoz
  
 ANASAYFA
YENİ ÜRÜNLER